Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Wniosek o certyfikację

 

Wniosek o certyfikację jest dokumentem, który powinien zostać wypełniony po dokonaniu zgłoszenia do naszej jednostki certyfikującej. Wniosek  jest przesyłany do jednostki wraz ze wszystkimi załącznikami. Opisuje się w nim m.in. obszary prowadzonej działalności oraz wskazuje wymagane z mocy prawa środki podejmowane w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. Do wniosku dołączana jest również deklaracja, stanowiąca element formalny przy włączaniu do systemu kontroli. W przypadku wystąpienia potrzeby, wniosek można pobrać ze strony www.

download 4974 128 

1. Wniosek o certyfikację gospodarstw rolnych  plik .pdf

Wniosek o certyfikację gospodarstw rolnych  plik .xlsx

 

2. Wniosek dotyczący podmiotów zajmujących się przygotowaniem, dystrybucją/wprowadzaniem do obrotu, przechowywaniem, importem, exportem plik .pdf

Wniosek dotyczący podmiotów zajmujących się przygotowaniem, dystrybucją/wprowadzaniem do obrotu, przechowywaniem, importem, exportem plik .xlsx

Objaśnienia dotyczące kategorii działalności.

Podmioty wypełniające po raz pierwszy wniosek, o którym mowa w powyższym pkt. 2, muszą dołączyć wszystkie załączniki.

Ponadto, w przypadku konieczności zmiany/aktualizacji informacji zawartych w złożonym już dokumencie, do jednostki certyfikującej należy przesłać wypełniony Wniosek o certyfikację wraz z odpowiednim załącznikiem, którego  informacje uległy zmianie,  jeśli dotyczy. Nie należy przesyłać wyłącznie zmienionego załącznika.

Jeżeli podczas wypełniania załączników zawierających tabele, liczba zawartych w nich wierszy nie jest wystarczająca, należy skopiować dany arkusz do kolejnego arkusza/zakładki i kontynuować wypełnianie tabeli zachowując odpowiednio liczbę porządkową.

W poniższym linku znajduje się krótka instrukcja kopiowania arkusza w tym samym skoroszycie w pliku excel.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/przenoszenie-lub-kopiowanie-arkuszy-lub-danych-arkusza-47207967-bbb2-4e95-9b5c-3c174aa69328

Back to top