Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Środki produkcji

W produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie środki produkcji, które są zgodne z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.  

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r.  zezwala na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawia ich wykazy.  

I. Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawozy-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej

https://www.iung.pl/nawozenie-w-rolnictwie-ekologicznym/

W ekologicznej produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy, które przyczyniają się do utrzymania lub zwiększenia ilości substancji organicznych w glebie, zwiększają jej stabilność i różnorodność biologiczną oraz zapobiegają zagęszczaniu i erozji gleby.

W przypadku gdy potrzeby żywieniowe roślin nie mogą być zaspokojone przy pomocy środków ww., można używać – tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej. Podmioty zachowują dokumentację stosowania tych produktów

Do celów art. 24 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848 w produkcji ekologicznej jako nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki stosowane w żywieniu roślin, do ulepszania i wzbogacania ściółki, uprawy alg lub stworzenia środowiska zwierząt akwakultury można stosować wyłącznie produkty i substancje wymienione w ZAŁĄCZNIKU II ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy.

 

II. Substancje czynne w środkach ochrony roślin

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ochrona-roslin-w-rolnictwie-ekologicznym

Do celów art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848 jedynie substancje czynne wymienione w ZAŁĄCZNIKU I ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy mogą być zawarte w środkach ochrony roślin stosowanych w produkcji ekologicznej, jak określono w tym załączniku, pod warunkiem że te środki ochrony roślin:
a) zostały dopuszczone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009(7);
b) są stosowane zgodnie z warunkami stosowania określonymi w zezwoleniach na produkty, które je zawierają, udzielonych przez państwa członkowskie; oraz
c) są stosowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011(8).

Podmioty zachowują dokumentację dowodzącą konieczności stosowania takich produktów.

 

III. Produkty stosowane do czyszczenia i dezynfekcji

Zgodnie z nowymi przepisami w ZAŁĄCZNIKU IV ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy zostaną umieszczone produkty do czyszczenia i dezynfekcji obiektów służących do przetwarzania i przechowywania. Na dzień dzisiejszy omawiany załącznik nie precyzuje takich substancji i produktów. Oznacza to, że do czasu umieszczenia produktów w wykazie (do 31.12.2023) w czyszczeniu i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i otoczenia produkcyjnego można w dalszym ciągu stosować produkty posiadające właściwe atesty zezwalające na ich użycie w produkcji żywności z zastrzeżeniem części D załącznika IV Rozp. (UE) 2021/1165.

 

 IV. „Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji”.

Poniżej znajduje się link do opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumentu: Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji”.

Pobierz

 

Back to top