Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne określane jest jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan dla zwierząt.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sezon 2023
Pobierz Zgłoszenie

System QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności zapewnia wysoką, powtarzalną i wiarygodną jakość produktów, poprzez zdefiniowanie i nadzorowanie kryteriów i warunków produkcji na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

Zobacz Więcej

Integrowana Produkcja Roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) jest to nowoczesny system produkcji owoców, warzyw i zbóż, wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Zasady integrowanej ochrony roślin.

Zobacz Więcej

System Jakości Wieprzowiny PQS

System jakości wieprzowiny opracowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS oraz Związek Polskie Mięso. Jego celem jest produkcja mięsa wieprzowego o niskiej zawartości tłuszczu, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa.

Zobacz Więcej

Nadrzędny cel działania jednostki wyznacza realizowana
Polityka Jakości

Podstawowym celem działania
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
jest:


Certyfikacja systemów jakości żywności


Zarząd Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. deklaruje, że wszelkie działania związane z realizacją określonego celu są zgodne z wymaganiami przepisów prawa UE i krajowego oraz normy PN-EN ISO/IEC 17065. Podkreślamy nie stosowanie żadnych form dyskryminacji, także tych ukrytych, jak przyśpieszanie lub opóźnianie rozpatrywania wniosków. Nasze usługi są ogólnie dostępne dla wszystkich klientów.

Dążymy do uzyskania:

  • satysfakcji naszych klientów,
  • satysfakcji naszych pracowników,
  • najwyższego poziomu przygotowania merytorycznego naszych pracowników,
  • znaczącej pozycji na rynku.
876139