Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Krajowa podstawa prawna

Dokumenty

Data utworzenia sobota, 18 czerwiec 2016
Modified Date wtorek, 13 padziernik 2020
Rozmiar 570 Kilobajtów

01. Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2020 poz. 1324, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niniejszej ustawy

Data utworzenia wtorek, 10 maj 2016
Modified Date pitek, 20 kwiecie 2018
Rozmiar 298 Kilobajtów

02. Rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. Nr 54, poz. 326)

Data utworzenia wtorek, 10 maj 2016
Modified Date czwartek, 17 listopad 2016
Rozmiar 313 Kilobajtów

03. Rozporzadzenie w sprawie warunków produkcji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. Nr 56, poz. 348)

Data utworzenia pitek, 13 maj 2016
Modified Date czwartek, 17 listopad 2016
Rozmiar 705 Kilobajtów

04. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. Nr 225, poz. 1468)

Data utworzenia roda, 11 maj 2016
Modified Date czwartek, 17 listopad 2016
Rozmiar 1,07 Megabajtów

05. Ustawa o środkach ochrony roślin

Ustawa o środkach ochrony roślin (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 547) - tekst jednolity oraz akty wykonawcze do ustawy

Data utworzenia niedziela, 15 maj 2016
Modified Date czwartek, 17 listopad 2016
Rozmiar 95 Kilobajtów

06. Rozporządzenie w sprawie wyników przeprowadzonych analiz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wynikow przeprowadzonych analiz (Dz. U. z 2015 r. poz. 676)

Data utworzenia czwartek, 12 maj 2016
Modified Date czwartek, 17 listopad 2016
Rozmiar 220 Kilobajtów

07. Rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień inspektora

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 742)

Data utworzenia poniedziaek, 16 maj 2016
Modified Date czwartek, 17 listopad 2016
Rozmiar 101 Kilobajtów

08. Rozporządzenie w sprawie odstępstw od produkcji ekologicznej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 799)

Data utworzenia wtorek, 17 maj 2016
Modified Date pitek, 10 wrzesie 2021
Rozmiar 266 Kilobajtów

09. Rozporządzenie w sprawie laboratoriów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. z 2015 r., poz. 795)

Data utworzenia sobota, 14 maj 2016
Modified Date roda, 25 kwiecie 2018
Rozmiar 556 Kilobajtów

10. Rozporządzenie w sprawie wykazu producentów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. 2015 r., poz. 1429)

Data utworzenia roda, 31 stycze 2018
Modified Date wtorek, 18 luty 2020
Rozmiar 272 Kilobajtów

11. Jednolity tekst Rozporządzenia o sankcjach z dnia 27 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpieniatych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

Data utworzenia wtorek, 23 stycze 2018
Modified Date wtorek, 18 luty 2020
Rozmiar 596 Kilobajtów

12. Wytyczne do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r.

Wytyczne do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Data utworzenia czwartek, 18 marzec 2021
Modified Date pitek, 10 wrzesie 2021
Rozmiar 280 Kilobajtów

13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2019 r.